tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2018.07.23 - 心靈手巧手工菜
播出日期: 2018.07.23(一)
 
 

食肆:The Flying Elk

「過江龍」餐廳總店位於瑞典,供應地道北歐菜式,計有「羊肉他他」、「香烤煙燻鹿肉西泠」、「烤黑松露帶子」、「香烤春雞龍蝦鍋」等。

地點: The Flying Elk
The Flying Elk
地址: 中環雲咸街32號1及2樓
電話: 2565 6788
傳真: 2565 6788