tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
搵食飯團
2018.07.09 - 食盡大坑
播出日期: 2018.07.09(一)
 
 

食肆:花見.幸福

可讓客人親自體驗鐵板燒的和風餐廳,備有「清酒雞翼」、「招牌御好燒」、「日式炒麵奄列」、「手作畫班戟」等,任君點選。

地點: 花見.幸福
地址: 尖沙咀厚福街8號H8 11樓全層
電話: 2668 3867
傳真: 2668 3867