tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2018.04.02 - 潮食越南味
播出日期: 2018.04.02(一)
 
 

食肆:Pho Up

傳統的越南餐廳,同時滲入西方元素。食品包括以西式手法炮製湯底的「蟹肉番茄湯粉」、採用三款扎肉的「越南扎肉法包」、加入金不換的「越式春卷」等。

地點: Pho Up
Pho Up
地址: 中環荷李活道39-43號安樂樓地下C號舖
電話: 2603 5208
傳真: 2603 5208