tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2018.01.29 - 元朗尋滋味
播出日期: 2018.01.29(一)
 
 

食肆:JaseLab Cookery

私房菜餐廳,用料講究。廚師奉上採用十二種番茄製作的前菜;餐湯則以來自南冰洋的深海魚搭配龍蝦煮成,而主菜「威靈頓牛柳」還會用上USDA Prime牛柳,肉味香濃。

地點: JaseLab Cookery
JaseLab Cookery
地址: 元朗安樂路1-11水車館里Shop 11 G/F
電話: 9575 2871
傳真: 9575 2871