tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2018.01.29 - 元朗尋滋味
播出日期: 2018.01.29(一)
 
 

食肆:SEDAP

新開業的馬拉菜館,除了供應傳統菜式「怡保芽菜」、「馬來西亞肉骨茶配油炸鬼」之外,大廚還以龍躉烹調出鮮味的「椰子水煮龍躉球」,以及惹味的「咖哩龍躉球煲」。

地點: SEDAP
SEDAP
地址: 中環皇后大道中139號The L. Place UG層A舖
電話: 2114 1689
傳真: 2114 1689