tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2018.01.22 - 立食好滋味
播出日期: 2018.01.22(一)
 
 

食肆:宗像牛肉屋

「牛重」專賣餐廳,店內客人可食盡日本、美國及紐西蘭出產的牛肉,供應部位包括西冷及牛大腿外側等。另有據稱有助消脂減肥的「黑豆茶」。

地點: 宗像牛肉屋
地址: 大角咀利得街52號地下
電話: 3689 8807
傳真: 3689 8807