tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2018.01.01 - 新年狂熱
播出日期: 2018.01.01(一)
 
 

購物:金蛋爆漿玉子燒

台灣過江龍小食店,總店位於台北夜市。小店售賣的「龍蝦沙律玉子燒」內含芝士,可吃出拉絲效果。

地點: 金蛋爆漿玉子燒
地址: 旺角登打士街43號B舖
電話: 9620 4202
傳真: 9620 4202