tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2017.11.06 - 搵食尋補團
播出日期: 2017.11.06(一)
 
 

購物:小城滋味Cake Boy小賣部

小食店,供應外脆內軟的「即做蛋糕仔」。

地點: 小城滋味Cake Boy小賣部
地址: 筲箕灣道57-87號太安樓地下A47舖
電話: 6633 0118