tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

搵食飯團

2017.07.10 - 食到筲箕灣
播出日期: 2017.07.10(一)
 
 

食肆:Co Thánh

越式餐館,老闆兼大廚曾在越南學藝,店內「順化牛肉粉」、「越式冬陰功湯」、「蝦醬汁檬粉」、「越式三文治」等美食,均是當地口味。

地點: Co Thánh
Co Thánh
地址: 中環九如坊2-4號地舖