tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
香港原味道 (Sr.5)
第2集 - 本地優質養魚排
播出日期: 2020.10.18(日)
 
 

農場:順風養殖

位於西貢的魚排,有養殖金錢斑、金頭鯛,設有24小時系統監測水質。

地點: 順風養殖
地址: 西貢深灣