tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
香港原味道 (Sr.5)
第1集 - 香港的曬鹽業
播出日期: 2020.10.11(日)
 
 

農場:西貢鹽田梓

香港昔日五大鹽田之一,有三百多年產鹽歷史。經過修復計劃,鹽田修復成功,得以承傳鹽田文化。

地點: 西貢鹽田梓
網址: https://yimtintsai.com/