tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
香港原味道 (Sr.3)
第36集 - 網上農墟支持本地農夫 元朗絲苗再現
播出日期: 2019.11.24(日)
 
 

購物:JOU SUN

網上訂購農產品平台,負責人成立網上農墟支持本地農夫,同時方便買家。農產品即摘即包裝,運往中轉站後速遞送貨。

地點: JOU SUN
JOU SUN
網址: https://www.jousun.com/