tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
香港原味道 (Sr.3)
第35集 - 鮮奶、白糖糕、蜂巢蛋卷 味道始終如一
播出日期: 2019.11.17(日)
 
 

購物:龍記蛋卷

有生產「原味蜂巢蛋卷」、「咖啡味蜂巢蛋卷」。

地點: 龍記蛋卷
地址: 屯門鄉事會路112-140號雅都商場Go Go Mall 1樓S53號舖