tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
乖孫廚神
簡介
首播日期: 2017.07.27
完美乖孫兼愛爾蘭廚師唐納,身負重任要學會家傳數代的秘密食譜。本片集裡,他會以其魅力,迷住南歐嫲嫲的心扉,盡力令經典菜式富現代風味。