tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
皆大歡喜
第76集 - 誰人的薪金最高
播出日期: 2011.10.05 (三)
 
金 家 一 眾 邊 吃 月 餅 邊 玩 「 前 世 係 乜 」 網 上 遊 戲 , 推 算 出 念 慈 是 山 賊 、 阿 年 是 駙 馬 , 更 指 劉 錦 是 拉 麵 師 傅 , 娶 了 個 大 過 他 又 蠢 的 老 婆 , 劉 錦 嗤 以 之 鼻 。 百 合 拿 著 叠 獎 偽 硬 要 眾 人 購 買 , 還 說 人 工 愈 高 者 要 買 多 些 , 逼 阿 年 買 十 本 , 桂 菲 突 然 出 現 應 購 , 自 己 職 位 比 阿 年 高 , 但 也 只 買 十 一 本 , 阿 年 失 笑 。

王 尚 的 同 行 兼 好 友 徐 老 闆 的 公 司 有 賺 了 大 錢 , 還 說 要 減 員 工 一 成 薪 金 。 王 尚 聞 言 若 有 所 思 說 嘉 仁 公 司 也 要 二 成 , 被 阿 康 無 意 中 聽 到 , 慌 忙 向 眾 同 事 匯 報 , 眾 人 計 算 減 薪 兩 成 後 剩 下 多 少 大 , 桂 枝 、 海 棠 等 「 萬 元 戶 」 嚷 著 以 後 要 帶 飯 , 影 姬 聲 比 她 們 只 多 一 千 元 。 影 姬 與 劉 錦 對 調 了 糧 單 , 發 現 對 方 的 薪 金 比 宣 稱 的 高 出 很 多 , 協 議 互 相 保 守 秘 密 。

金 家 一 眾 估 計 劉 錦 薪 金 只 有 五 千 元 , 減 薪 後 必 定 出 現 赤 字 , 時 劉 錦 捐 血 後 回 來 , 眾 人 以 為 他 為 吃 餅 醫 肚 而 捐 血 , 念 慈 不 忍 心 地 將 租 金 退 還 五 百 元 給 他 。 影 姬 聽 到 眾 人 談 論 三 萬 二 的 話 題 , 以 為 劉 錦 洩 露 她 的 薪 金 , 憤 然 出 爆 出 劉 錦 的 薪 金 有 萬 一 元 , 眾 恍 然 影 姬 與 劉 錦 一 直 扮 低 薪 , 而 薪 金 最 高 的 是 影 姬 , 桂 菲 更 氣 至 暉 倒 。 影 姬 走 進 高 級 餐 廳 午 膳 見 眾 同 事 , 為 免 被 孤 立 轉 身 欲 走 , 眾 叫 住 她 , 聲 言 請 吃 午 餐 當 賠 罪 , 影 姬 欣 然 答 允 , 當 知 道 三 千 多 元 埋 單 , 嚇 呆 。 另 邊 廂 , 劉 錦 送 文 件 送 至 墳 場 , 嚇 出 一 身 汗 之 餘 還 被 打 劫 。 王 尚 召 集 眾 人 及 派 信 , 眾 苦 口 苦 臉 , 影 姬 與 劉 錦 幸 母 須 減 薪 , 阿 美 等 打 開 信 一 望 , 驚 得 大 叫 … …