tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
皆大歡喜
第75集 - 劉錦與影姬關係惡化
播出日期: 2011.10.05 (三)
 
玉 露 不 滿 劉 錦 經 常 黐 飲 黐 食 兼 得 寸 進 尺 , 將 他 愛 看 的 馬 經 墊 芒 果 皮 , 將 他 的 臭 襪 全 丟 掉 等 , 眾 勸 她 息 事 寧 人 , 否 則 後 果 嚴 重 , 玉 露 不 信 , 結 果 仍 向 劉 錦 低 頭 。 影 姬 不 屑 同 事 先 賄 賂 劉 錦 再 求 他 幫 忙 四 處 走 動 , 接 著 發 現 劉 錦 吃 了 她 的 炒 麵 , 氣 炸 。 影 姬 扣 起 劉 錦 數 百 元 交 通 費 , 用 作 為 桂 枝 慶 祝 生 日 , 又 指 劉 錦 要 去 香 港 仔 再 去 元 朗 , 來 不 及 參 加 生 日 會 , 劉 錦 恍 然 影 姬 有 心 整 蠱 。 劉 錦 連 跑 帶 滾 趕 回 公 司 , 但 見 杯 盤 狼 藉 , 只 好 狂 吃 剩 下 的 薯 片 , 影 姬 幸 災 樂 禍 。

大 川 等 圍 在 一 起 研 究 一 張 相 片 及 名 字 俱 模 糊 一 片 的 身 分 證 , 紗 紗 更 指 相 中 人 肥 頭 耷 耳 、 獐 頭 鼠 目 等 , 跟 罵 劉 錦 的 一 模 一 樣 , 劉 錦 也 加 入 狂 踩 相 中 人 , 後 發 現 身 分 證 就 是 劉 錦 的 。 劉 錦 從 洗 手 間 走 出 , 聽 到 紗 紗 等 要 搞 派 對 , 以 為 她 們 看 過 身 分 證 的 生 日 , 偷 偷 為 自 己 搞 生 日 會 , 喜 不 自 勝 。 劉 錦 身 穿 西 裝 到 洞 蜜 園 , 只 見 滿 桌 是 食 物 , 便 開 懷 大 嚼 , 紗 紗 等 手 持 香 燭 回 來 驚 見 食 物 全 被 吃 光 , 劉 錦 始 知 當 日 是 盂 蘭 節 。

翌 日 劉 錦 與 影 姬 在  內 狹 路 相 逢 , 劉 錦 更 意 外 弄 濕 影 姬 的 新 衫 , 引 致 甩 色 , 影 姬 大 為 光 火 , 向 他 追 討 賠 償 , 劉 錦 懶 理 , 氣 煞 影 姬 。 王 儀 提 議 為 劉 錦 慶 祝 生 日 , 眾 人 只 願 夾 二 十 元 , 影 姬 聲 稱 不 會 夾 錢 。 劉 錦 知 道 大 家 替 他 慶 祝 生 日 , 感 動 不 已 , 當 看 見 只 有 三 文 治 、 蝦 片 及 提 子 汁 , 連 禮 物 也 是 不 要 的 東 西 , 責 眾 人 厚 此 薄 彼 。 影 姬 揶 揄 他 在 同 事 心 中 全 無 地 位 。 劉 錦 要 向 眾 女 索 吻 之 際 , 意 外 被 酒 樽 絆 倒 , 飛 身 撲 向 影 姬 … …