tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
皆大歡喜
第102集 - 劉錦遷出金家前大報復
播出日期: 2011.10.26 (三)
 
劉 錦 見 王 尚 死 不 眼 閉 , 傷 心 , 後 始 知 自 己 擺 烏 龍 , 令 他 傷 上加 傷 , 七 姐 聞 劉 錦 喚 王 尚 做 爸 爸 , 被 他 氣 得 血 壓 急 升 暈 倒 。 七 姐 跟 劉 錦 澄 清 自 己 與王 尚 關 係 , 並 告 知 他 只 是 拾 回 來 的 孩 子 。 劉 錦 太 子 夢 成 空 , 影 姬 好 言 安 慰 , 不 果 。回 到 公 司 , 劉 錦 以 為 遭 眾 人 取 笑 , 憤 然 承 認 一 切 , 眾 人 始 知 主 角 是 他 , 笑 得 更 厲 害。

劉 錦 與 影 姬 得 悉 赤 柱 大 屋 只 是 王 尚 買 用 來 作公 司 渡 假 屋 , 大 嘆 表 錯 情 。 紗 紗 為 準 備 收 回 劉 錦 房 間 自 用 , 滿 肚 大 計 , 劉 錦 恐 無 家可 歸 , 即 自 比 益 蟲 , 發 表 其 「 益 蟲 論 」 , 惜 眾 人 不 為 所 動 , 紗 紗 更 表 示 下 週 便 是 其房 間 光 復 之 日 。

眾 人 為 免 日 後 沒 機 會 戲 弄 劉 錦 , 趁 他 未 曾 搬離 金 家 前 , 繼 續 以 「 太 子 」 作 弄 他 。 劉 錦 閱 報 , 發 現 失 散 三 十 年 的 母 子 終 團 聚 , 痴人 說 夢 般 表 示 , 自 己 可 能 是 眾 人 失 散 了 多 年 的 舅 父 羅 天 富 , 眾 即 表 示 沒 可 能 。 念 慈遂 向 眾 人 複 述 當 年 天 富 掉 失 了 的 往 事 , 劉 錦 奇 怪 多 年 來 無 人 來 相 認 , 眾 指 前 來 相 認的 不 計 其 數 , 卻 全 是 白 撞 。

念 慈 等 恐 夜 長 夢 多 , 為 劉 錦 收 拾 好 行 李 , 要他 準 時 遷 出 金 家 。 劉 錦 聞 眾 人 對 流 浪 貓 也 有 同 情 心 , 決 定 用 苦 肉 計 博 同 情 , 眾 人 卻不 上 當 , 還 巧 計 取 回 金 家 門 匙 , 紗 紗 更 表 示 他 所 墊 支 的 按 金 與 上 期 在 七 除 八 扣 下 ,只 剩 下 五 元 。 劉 錦 心 有 不 甘 , 決 定 要 用 盡 金 家 的 一 切 , 終 自 食 其 果 。