tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

盛世仁傑

陳秀珠 飾 武則天
角色資料
性別:女
年齡:70
職業:皇帝

性格
用人唯才,知人善任,資質聰慧,富有智謀。

背景
武則天十四歲被唐太宗召入宮為才人。太宗死後,武則天入感業寺為尼。唐高宗即位,復召武氏入宮,拜昭儀。天授元年,武則天稱帝,改國號為周,正式成為中國史上第一位女皇帝。

武則天有感年事已高,身體狀況已大不如前,因為姪兒承嗣與親兒李顯各有不足之處,令武則天為立太子一事而傷腦筋。

遭遇
秦妃被殺事件中武承嗣與狄仁傑交惡,武則天雖欣賞仁傑的破案神速,卻不欲承嗣感難堪,故藉言仁傑打龍袍不敬,貶其為刺史以緩和承嗣不滿之情。及後發生貢金失竊事件,武則天雖贊同承嗣嚴懲失職官兵之建議,予以斬首之刑,但仁傑同情官兵不忍下手,武則天大感左右為難。為顧全大局平衡各方勢力,武則天只好訛稱仁傑病倒,將權力交予承嗣,好讓仁傑有下台階。
  
某日武則天接到噩耗聞得李顯在火災中被燒死,大感傷痛。未幾,武則天離開洛陽暫避瘟疫之時,又收到李顯仍在生消息,武則天愛子情切不理瘟疫未退重返洛陽,母子重聚後冰釋前嫌。及後武則天果然身體不適,經仁傑查探後證實武則天非染上瘟疫,而是被落毒謀殺,武則天大為震怒……