tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
錦繡南歌 (雙語版)
第33集
 
播出日期: 2020.10.23 (五)
 
方清查得士族侵佔土地之數目驚人,但義康知道不可貿然行動,反用計讓謝顥負責徹查此事。樂清以兒歌令沈夫人誤認她是失散之女,又說驪歌非好人,讓她暫勿透露兩人相認之事,隨後偽造家書約沈氏父子在未央湖相見。