tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
叛逃
人物
 
樂敏在馬來西亞生活期間遭到追殺,幸得喬劍亨(羅樂林飾)及時相助,成功逃脫。其後樂敏跟隨劍亨來港生活,並加入其雜誌社。