tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

水髮胭脂

人物
 
小學時,紫芊與家人移民美國,拿了「綠卡」後回流發展。她與韓允兒(龔嘉欣飾)是中學同學,感情甚好。父母離異後,紫芊再回美國... (更多)
 
雪艷因為家貧,自小跟隨父母在廟街唱粵曲。她對粵曲頗有天份,渴望終有一天能一唱成名。幾經辛苦,終正式加入戲班,全身投入粵劇... (更多)