tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
四個女仔三個BAR
人物
 
安居出身普通家庭,自覺資質平庸,考入法律系後,明白要將勤補拙,比其他人付出更多努力,才能成為大律師。