tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
談判官 (雙語版)
第1集
播出日期: 2018.05.18 (五)
 
快閃代表陳莫在合併案緊要關頭反悔, 童薇利用親身經歷和市場分析成功說服陳莫。謝曉飛在比賽中擊敗著名選手推土機, 並將現金獎勵贈與對手給親人治病。童恬恬偷偷去了紐約, 童薇找童恬恬期間誤闖謝曉飛母親的病房。