tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
完美的妻子
第20集
播出日期: 2018.05.28 (一)
 
正熙向恩熙否認在三樓看到什麼,原來他曾被她折磨...正熙堅持與孩子一起住才跟恩熙結婚,恩熙送房子給正熙母希望被接納為媳婦;正熙與在福被恩熙監視;恩熙因正熙隱瞞跟在福與孩子吃飯而起爭執,在福拍下作為證據…