tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
神探猛龍
所有集數 (2)
 
麥棠明收到一個憂心忡忡的年輕人奚禮榮寄來的大疊鈔票和錄影。他在錄影裡聲稱他已被殺害,而且聘請麥幫他查出殺害他的兇手是誰。另外,Kum... (更多)
播出日期: 2020.01.24 (五)
 
杏蘭既是麥的舊情人,亦曾害他和他的海豹隊被關入戰俘營數年。她突然在他家出現,身上有槍傷,而且求他幫她尋找失蹤父親。她父親是中情局人員... (更多)
播出日期: -0001.11.30 (三)