tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

愛.回家之開心速遞

第1284集 - 包養驚魂

 
播出日期: 2021.06.30 (三)
 
凌凌在外租住房間,因不想令朱展擔心,遂隱瞞惡劣的居住情況。凌凌因住處停電到熊家借宿,碰巧又發生意外狀況。璟風得悉凌凌的處境,着凌凌到其家中借宿,原來璟風亦有求於凌凌,想藉他擺脫天娥的纏擾……朱展暗中跟蹤凌凌,往其住處查訪。凌凌設法擺脫朱展,及後接到天娥的電話,應約往餐廳見面,怎料竟再被朱展跟蹤……