tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
飛虎之雷霆極戰
第28集
 
播出日期: 2020.06.24 (三)
 
國棟為了讓Sam答應救志斌,只好兵行險著,向皓月開槍。雖然文龍趕到現場接應,但皓月術後仍昏迷不醒。Sam透過衛星系統找到志斌的位置,賀進答應救出志斌後,晶片歸Sam。此時,志斌利用偷來的手機悄悄聯絡上國棟。