tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
飛虎之雷霆極戰
第26集
 
播出日期: 2020.06.22 (一)
 
慧拒絕跟進離開而被殺。英國特工與進帶著的僱傭兵為搶奪斌而展開槍戰,進把斌抓走,並認出斌,棟負傷逃離。保安局啟動緊急應變機制,成當上副處長,成為臨時總指揮調查事件。Sam任務失敗,查出潛伏的雙重間諜是Kevin