tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
飛虎之雷霆極戰
第21集
 
播出日期: 2020.06.15 (一)
 
為救出人質,成向榮提出重組A隊,並邀請飛加入行動。正想利用警方對付萊,萊嚴陣以待。龍和敏打開了明的保險箱,通過當票找到一張四千萬的本票。成和布朗採取雙指揮戰術拯救人質,正單刀赴會,萊趁機清算當年的帳…