tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

夢華錄 (雙語版)

第15集

 
播出日期: 2022.09.23 (五)
 
盼兒和千帆互訴心事,再次確認對彼此的愛意。高鵠要求高慧在退婚書送來前不准外出,她表明絕不會跟歐陽旭退婚。東京有疑似帽妖的物體出沒,甚至傷人,弄得人心惶惶,千帆欲捉拿他卻不果,他懷疑此事是衝著皇后而來。