tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
殺手
第7集 - 喬星找到新線索
播出日期: 2020.07.07 (二)
 
易蘭向閻武提起與男友的過去,感到自責。素之到大宅調琴,終遇上大宅主人關啟揚。啟揚邀請素之出席慈善鋼琴表演,最終卻空歡喜一場。啟揚打算找素之道歉,卻被閻武痛打一頓。向茜勸森森放棄與喬星的觀星之約。喬星視察一勇被殺現場,猜出殺手是誰。雅雯來港尋父,喬星意外得知雅雯與好兄弟丁一虎有關……