tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
殺手
第23集 - 向茜前男友突然出現
播出日期: 2020.07.29 (三)
 
啟揚收購祥法的飲食集團,還向素之求婚。向茜前男友周卓然從加拿大回港欲見兒子,向茜大感徬徨。Eagle再找易蘭報仇,易蘭得悉建義之死與喬星有關。蘇菲亞即將退休,暗示可解決二人紛爭者便有實力接任。向茜打算送朗希到加拿大留學,喬星得知後,插手調查卓然……