tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

窮人x愛麗絲

第3集 - Alice被逼工作

播出日期: 2009.09.04 (五)
 
Alice為了令前男友死心,突然當眾吻太郎,Alice的繼母對此感到不滿。Alice與繼母爭執後,搬到太郎家生活。期間,Alice由於分無分文,而擅自用了由太郎保管的籌辦祭典的資金來購物,但因為信用card戶口被繼母停用了而無法償還。結果被逼在商店街的店舖工作來補償……