tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 

窮人x愛麗絲

第11集 - 太郎向Alice表白

播出日期: 2009.10.30 (五)
 
Alice聯同眾人用計騙後藤田,讓他出席假的拍賣會及以高價投一批假的古董,卻被後藤田識破。不過,原來計中有計,結果後藤田失去了全部存款。太郎向Alice表白。