tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
反黑路人甲
第27集 - 偉晨得悉細倫假冒蔣世龍
 
播出日期: 2020.09.15 (二)
 
細倫知偉晨綁走陸秋,仍把矛頭直指志琛。偉晨見細倫與志琛水火不容,決定暫留陸秋一命。細倫希望千霞收回罷免自己的動議,並告知其計劃。千霞終收回動議,偉晨見罷免細倫不成,決定殺掉陸秋……千霞知高彬受盡苦頭,主動找他,二人打得火熱。高彬跟蹤偉晨,遇到跟蹤榮章而至的欣頤,二人交換情報。細倫勸服明麗原諒自己,並想她接近榮章。芷珊打算往山區義教,細倫趕往機場要挽留她。偉晨約高彬、志琛等見面,指細倫假冒蔣世龍……