tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
白兔糖
第6集 - 我的樹
播出日期: 2012.12.21 (五)
 
阿琳入讀小學,大吉為她種枇杷樹作記念,且說起自己出生時獲母親種一棵丹桂作記念。阿琳希望知道自己可有同樣的「出生記念樹」,大吉馬上為她查訪,終得悉外公早為她種下一棵丹桂,遂將此丹桂移種到自家庭園,讓它伴隨阿琳成長。