tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
星光樂園
第37集
播出日期: 2016.02.13 (六)
 
菈菈等人未能成功喚醒沉睡中的法露璐,最後唯有靠演唱會的力量。即使菈菈的星光美聲仍不夠完美,她依然發誓要讓法露璐的復活演唱會成功,把大家的思念藉著歌曲傳達出去!