tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
星光樂園
第31集
播出日期: 2016.01.17 (日)
 
酷瑪沒想美莉和蘇菲都同時說不要再舉辦演唱會。及後又得知DressingPafé的3人也要暫時停辦演唱會。就連菈菈自己都無法像以前那樣有活力,看不下去的大神田校長便把全體人員召到校長室……