tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
寵物小精靈XY (II)
第19集 - 被盯上的超進化!烈咬陸鯊的牽絆!!
播出日期: 2016.04.23 (六)
 
小智一行來到法桐研究所。法桐博士分析出他發現到的Mega Stone是烈咬陸鯊進化石,大家都很興奮,但此時火箭兵團出現並搶走Key Stone, Mega Stone和烈咬陸鯊!他們更想讓烈咬陸鯊超進化,去攻擊法桐博士和小智一行人!