tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
寵物小精靈XY (II)
第13集 - 迷路就走上人生的岔路!?武藏與果然翁!!
播出日期: 2016.04.02 (六)
 
跟小智對戰後,武藏和果然翁跟小次郎和喵喵怪失散了。他們掉進河裡遇溺,被醫生偉特所救。武藏醒後對偉特一見鐘情!果然翁也跟偉特的拍檔果然翁相處得很好。武藏究竟會選擇愛還是繼續走罪惡的道路呢?