tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
鐵甲萬能俠Z
第5集
播出日期: 2011.02.23 (三)
 
十藏跑上鐵甲萬能俠Z教導甲兒駕駛,並以氣體硫酸打敗機械獸,但十藏自己也傷重身亡。甲兒想殺死阿修羅男爵,但被愛美神A等阻止,雙方發生衝突!