tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
鐵甲萬能俠Z
第19集
播出日期: 2011.03.21 (一)
 
甲兒等人由布羅肯手上救人,想不到竟然救了阿修羅男爵!匹古曼的妖術作祟,令老板娘受到劍鐵也的亡靈纒繞,原來這事是和她當年初初遇到兜劍造有關。