tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
超速變形
第51集 - 奔赴未來‧Libird
播出日期: 2015.07.14 (二)
 
戈在遙的說項下終掙破Soul Eraser的控制,返回未來。瘋狂的宗發炮召來Death Xenon 的終極形態。流雖有絕招,就未能接近Eraser King出手相助成就Hero,但流被時空之門的氣流吸走,大家以為流從此消失。流卻奇蹟地重返地球。