tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
超速變形
第47集 - 夏天完結,秋天開始
播出日期: 2015.07.08 (三)
 
暑假將完,流才發現日記不見了,唯有重做。流以同伴的事為主幹,加枝葉完成日記。馬拾獲日記,要從中找出阿卡廸亞的秘密,為搶奪「秘密武器」馬發動攻擊。流主動出擊,鈴相隨,合力擊敗馬,攜手賞煙花。