tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
超速變形
第46集 - 拍攝順暢,邊個係英雄?
播出日期: 2015.07.07 (二)
 
流等拍片監製任流發揮,流起初得意洋洋,但偶然聽到導演監製對話後憤而出走。暴走Eetter出現。流不回應,一小童向流表示,他是真英雄後,流才改變主意,立即歸隊抗敵。導演命攝影師拍下真實戰況,上映當日大收旺場。