tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
超速變形
第35集 - Eraser 666 現身
播出日期: 2015.06.22 (一)
 
十視Eraser01為偶像,操fit自己,自製道具,自稱Eraser 666,更合成影像送阿卡廸亞。壯應十邀約未出全力應戰而受傷。其實壯盤算拯救十,冷不防殺出Ace,令壯陷險境,幸流及時趕到,擊退Ace,更解救了十。