tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
超速變形
第29集 - 日落Lightning Slash
播出日期: 2015.06.12 (五)
 
流要隨過去記憶尋找壯,壯有愧過去所做之事而躲藏。紀帶Eraser軍團追捕壯,與流開戰。壯眼見流為自己拚命,在危急關頭出手救流,紀等撤退。充等伸出友誼之手,把壯帶回大家庭。