tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
鉸剪狗
所有集數 (12)
 
夏野霧姬尋找線索,終於找出殺害春海和人的犯人。原來他在躲藏期間成為了霧姬的書迷,更使出她書中的招式,展開一場作者與讀者的決鬥。霧姬戰... (更多)
播出日期: 2014.03.27 (四)
 
愛書成痴的春海和人不幸遇上強盜事件,被犯人擊斃,卻意外轉生為狗,並邂逅自己最喜愛的作家‧筆名秋山忍的夏野霧姬。因緣際會之下,霧姬為了... (更多)
播出日期: 2014.03.20 (四)