tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 
RUNNING MAN (X) (雙語版)
所有集數 (1)
 
今集的主題是奇怪的競賽,嘉賓有反派演員金雷夏、徐孝琳和郭時晹。通過投標出局卷和撕名牌等遊戲,發現網站設計者與助手聯手讓成員們出局,想... (更多)
播出日期: 2018.11.04 (日)