tvb.com

 
 
   
tvb.com
 
 • 06:00AM

  天涯慈母淚

  王金祥被毛盛義誣告,程懷德助祥與其未婚妻盧雪儀逃走。二人婚後誕下雁玲,豈料義追至,祥、儀分開逃難。德代照顧儀母女,惜貧病交逼,馬超成伺機逼儀下嫁。多年後,祥成為巡按,玲終與父母相認,成亦讓儀一家團聚。

   
 • 07:45AM

  烽火恩仇十六年

  胡人入侵,宋王趙漢光失蹤。將軍呂維傑為保儲妃及其骨肉,向胡王詐降,讓傑的未婚妻張秀雲誤會。雲暗殺胡王失敗,落草為寇。多年後,光子惠兒得悉身世大怒,幸其後雲、惠兒得知傑的苦心,合力復國,傑、雲終締鴛盟。

   
 • 09:45AM

  難得有情郎 

  劉宗漢是大企業的總經理,他公司的售貨員黃雪芳偶遇漢,誤會他失業,遂介紹漢往其公司求職。何司理以權謀私,漢為雪芳頂罪被辭退。芳往見總經理欲幫漢求情時,發現漢真正身份憤而離開,漢追上並動之以情,兩人和好。

   
 • 11:40AM

  奪命刀

  沈天雁偶然得知雲中鳳家遭惡霸凌威欺壓,遂留下助鳳,但惹來教頭林天霸不滿。霸殺了鳳表姊寶琴,並嫁禍於雁,雁慘被毒打趕走,幸得威女小燕救回。燕得悉雁乃其兄,而威是其殺父仇人後,暗中助雁成功殺威,為父報仇。

   
 • 01:15PM

  烽火恩仇十六年

  胡人入侵,宋王趙漢光失蹤。將軍呂維傑為保儲妃及其骨肉,向胡王詐降,讓傑的未婚妻張秀雲誤會。雲暗殺胡王失敗,落草為寇。多年後,光子惠兒得悉身世大怒,幸其後雲、惠兒得知傑的苦心,合力復國,傑、雲終締鴛盟。

   
 • 03:15PM

  天涯慈母淚

  王金祥被毛盛義誣告,程懷德助祥與其未婚妻盧雪儀逃走。二人婚後誕下雁玲,豈料義追至,祥、儀分開逃難。德代照顧儀母女,惜貧病交逼,馬超成伺機逼儀下嫁。多年後,祥成為巡按,玲終與父母相認,成亦讓儀一家團聚。

   
 • 05:00PM

  奪命刀

  沈天雁偶然得知雲中鳳家遭惡霸凌威欺壓,遂留下助鳳,但惹來教頭林天霸不滿。霸殺了鳳表姊寶琴,並嫁禍於雁,雁慘被毒打趕走,幸得威女小燕救回。燕得悉雁乃其兄,而威是其殺父仇人後,暗中助雁成功殺威,為父報仇。

   
 • 06:35PM

  難得有情郎

  劉宗漢是大企業的總經理,他公司的售貨員黃雪芳偶遇漢,誤會他失業,遂介紹漢往其公司求職。何司理以權謀私,漢為雪芳頂罪被辭退。芳往見總經理欲幫漢求情時,發現漢真正身份憤而離開,漢追上並動之以情,兩人和好。

   
 • 08:30PM

  烽火恩仇十六年

  胡人入侵,宋王趙漢光失蹤。將軍呂維傑為保儲妃及其骨肉,向胡王詐降,讓傑的未婚妻張秀雲誤會。雲暗殺胡王失敗,落草為寇。多年後,光子惠兒得悉身世大怒,幸其後雲、惠兒得知傑的苦心,合力復國,傑、雲終締鴛盟。

   
 • 10:30PM

  慈母心

  秀賢丈夫強姦了婢女,賢將她嫁予花王阿德,又將兒子士華送往外國讀書。華學成回來,與德女翠珍互生情愫。德竟勒索華,指珍是其同父異母之妹,華更知悉自己得到先天梅毒的因由,大受刺激下病發,幸華得珍鼓勵活下去。

   
 • 12:25AM

  奪命刀

  沈天雁偶然得知雲中鳳家遭惡霸凌威欺壓,遂留下助鳳,但惹來教頭林天霸不滿。霸殺了鳳表姊寶琴,並嫁禍於雁,雁慘被毒打趕走,幸得威女小燕救回。燕得悉雁乃其兄,而威是其殺父仇人後,暗中助雁成功殺威,為父報仇。

   
 • 02:05AM

  難得有情郎

  劉宗漢是大企業的總經理,他公司的售貨員黃雪芳偶遇漢,誤會他失業,遂介紹漢往其公司求職。何司理以權謀私,漢為雪芳頂罪被辭退。芳往見總經理欲幫漢求情時,發現漢真正身份憤而離開,漢追上並動之以情,兩人和好。

   
 • 04:00AM

  慈母心

  秀賢丈夫強姦了婢女,賢將她嫁予花王阿德,又將兒子士華送往外國讀書。華學成回來,與德女翠珍互生情愫。德竟勒索華,指珍是其同父異母之妹,華更知悉自己得到先天梅毒的因由,大受刺激下病發,幸華得珍鼓勵活下去。

   
節目如有更改,以電視台最後公佈爲準

其他頻道推介